top of page

Group

Public·24 members
Alexander Gray
Alexander Gray

Skachat Programmu Hdmi Video ((EXCLUSIVE))Pēdējā laikā saņemam daudz jautājumus par to, kādu programmu varētu izmantot Windows Movie Maker vietā. Mūsu ieteikums ir atvērtā koda programmatūra Shotcut. Programmai ir vairāk funkciju video apstrādei un tā atbalsta daudz vairāk formātu un ir tikai mazliet sarežģītāka lietošanā nekā Windows Movie Maker.
skachat programmu hdmi video

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page